Några av deltagarna vid besöket hos Åsa Wängelin Björk