Konstvänner!

Onsdag 25 maj kl. 18 besöker vi konstnär Peter Kautzky i Strömsbro. Adress: Vretbacka 3.

Vid anmälan: Berätta om du kan köra, om någon kan åka med eller om du behöver skjuts. Vi samlas på bilparkeringen vid Torget i Sandviken kl. 17.15. Anmälan senast 22 maj till info@konstklubbenoden.se, eller till Evy Blom, tel. 070-771 4706.

Vänliga hälsningar Styrelsen