Filmer på Konst café

Våren 2024

 

Torsdag 18/1 – Jag ska bli Sveriges Rembrandt eller dö! Ernst Josephsson,  del 1
Torsdag 15/2 – Jag ska bli Sveriges Rembrandt eller dö! Ernst Josephsson,  del 2
Torsdag  21/3 – Lisa och Matti
Torsdag  18/4 – En film om Dotse och Emmilou.

 

 

Hösten 2023

Torsdag 28/9 – Prickar, streck, färg och pappersbitar, Håkan Wennström, 35 min.
Torsdag 19/10 – Ebba Matz, Mellan jag och du, 29 min., 1996.
Torsdag 23/11 – En man full av lysgas, 30 min., 1988.
 

Våren 2023

Torsdag 19/1     Så byggdes Stockholm,  35 min

16/2 – Så byggdes Stockholm, del 5-7, 27 min.
23/3 – Draken och korset – vandringar i norsk medeltid, 25 min.
27/4 – Målarmästaren som söndagsmålare, 10 min. samt
Eric Hallström, naivisten, 19 min.


Hösten  2022

Torsdag 15/9  Ut ur mörkret.
Handlar bl.a om dagboksförfattaren Märta Helena Reenstierna även känd som Årstafrun.
 
Torsdag 20/10  Alltid ljust.
Handlar bl.a om Anders Zorn och Ivar Arosenius
 
Torsdag 17/11  Draken och korset.
Vandringar i norsk medeltid.
 

Våren  2022

Torsdag 24/2Från realism till stämningskonst, 29 min.
 
Torsdag 24/3   Kvinnorna vid nya konstens källa, 18 min.

                             Stjärngossarna i Sundborn, 9 min.

Torsdag 28/4  Sven Ljungbergs Ljungby, 25 min.

 

 

Hösten 2021

Torsdag 30/9 – Guldålder – konst och liv i 1600-talets Holland, 29 min

Torsdag 21/10 – Curt Clemens, 15 min och Nils Wedel, 11 min
 
Torsdag 18/11 – Från Hudiksvall till Bali, om John Sten, 18 min, och Man kan inte mogna nog långsamt, om Ragnar Sandberg, 9 min.

 

Hösten 2020

Torsdag 19 september:
Målarna i Provence del 1 nr 1031           Torsdag 24 oktober:
Målarna i Provence del 2 nr 1032

Torsdag 22 november:
Målarna i Provence del 3 nr 1033

Våren 2020

Torsdag 23 januari:
Albin Amelin nr 902B

Torsdag 20 februari:
Ögat, handen, rummet, tiden. Lars Kleen nr 744

Torsdag 19 mars!
Min konsthistoria av Göran Gunér
DVD 2

Torsdag 23 april:
Min konsthistoria  av Göran Gunér
DVD 3

 

Våren 2019

2019-01-24    Gustave Courbet Göran Grunér  DVD II    Min konsthistoria

                               Egron Lundgren 1815-1875: målaren och resenären . Göran Grunér  DVD II

2019-04-25     Gränsens position. Rune Hagberg nr 730     

2019-02-21    Pojken som inte fick måla. Erling Johansson. Maj Wechselmann  nr 738  

Hösten 2018

2018-09-20    Porträttmålaren Gustav Wilhelm Finnberg och hans tid . Göran Grunér  DVDII Min konsthistoria    

2018-10-18    Så gör man grafik Frans Olof Brunzell   nr 773                                                                                             

 2018-11-22   Jägaren, villebrådet och det friska vattnet. Om Leander Engström.  Sigrid Hjertén, målarinna . 

2018-03-21    Konst. Pierre Stahre nr 1027                                                        

Våren  2018

Carl Larsson själv
Den svåra konsten. Om Paula Modersohn- Becker
Dagbok genom ett sekel. (Jacques Henri Lartique)
Jag själv. ( Lars Lambert)

                                                           

Hösten 2017 

Torun- en passion i silver
Bruno Liljefors – nationalmålare
Att göra något verkligt ( Vera Nilsson )

 

Våren  2017

Strindberg August 
Till Orfeus( Palle Nielsen)
Nästa söndag ska jag måla en svart prick. (Helene Schjertbeck)

 

Hösten  2016

Torun men den kom inte!
Påsen yttersta dagen skall älgarna se in i tomma hus. ( Lars Lerin)
Småkakor. ( Carl Johan De Geer)