Årsavgift 200 kronor.     Betalas till Bankgiro 401-9550
Om du dessutom vill delta i kvartalslotterierna, se nedan, kostar det ytterligare 100 kr/år.

Våra medlemsförmåner:

  • Säsongsupptakt i september, ofta med besök hos en konstnär
  • Konstresor
  • Kvartalslotteri, grafiska blad och böcker som vinster
  • Konstkafé kl. 15.00, på Bistro Oden, näst sista torsdagen i varje månad (september till november och januari till april)
  • Årsmöte i mars, med middag och konstföredrag
  • Adventsmiddag med julbord, konstföredrag och medlemsutlottning av konstverk