Ordförande Peter Sjöström
katarina@kyrkasen.se

Vice ordförande Catharina Lagerberg
catharinalagerberg@hotmail.com

Sekreterare Evy Blom
evy.m.blom@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström
katarina@kyrkasen.se

Övriga ledamöter
Ann Katrin Sundelius
Annkatrin.sundelius@gmail.com

Helena Nilsson
helena@chriscorner.se

Jon-Ivar Strandberg
jonivar.strandberg@gmail.com