Ordförande  Catharina Lagerberg
catharinalagerberg@hotmail.com

Vice ordförande Ann Katrin Sundelius
Annkatrin.sundelius@gmail.com

Sekreterare  Evy Blom
evy.m.blom@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström
katarina@kyrkasen.se

Övriga ledamöter

Jon-Ivar Strandberg
jonivar.strandberg@gmail.com

Leif Eriksson
burmansgatan@gmail.com

Lena van Aarem
lenavanaarem@hotmail.com