Ordförande  Catharina Lagerberg
catharinalagerberg@hotmail.com

Vice ordförande 

Sekreterare  Evy Blom
evy.m.blom@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström
katarina@kyrkasen.se

Övriga ledamöter
Ann Katrin Sundelius
Annkatrin.sundelius@gmail.com

Jon-Ivar Strandberg
jonivar.strandberg@gmail.com

Leif Eriksson

Lena van Aarem