Text från Länsmuseet Gävleborg

”En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman.

Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Har man till exempel nedsatt hörsel upplevs utställningen med syn och känsel.

Multiversum erbjuder en utställningsupplevelse för alla sinnen.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​”

Vi tittade på och upplevde utsällningen den 14/1  (2019)

Åsa Langert i förgrunden

Det gällde att både lyssna och känna

Rum två av tre