20/9  Porträttmålaren Gustav Wilhelm Finnberg och hans tid . av Göran Grunér 

Tid: 30 min

Beskrivning: I filmen vävs Gustaf Finnbergs gripande livsöde samman med den gustavianska  epokens kulturella rikedom, finska kriget, förlusten av Finland och nya riktningar i konsten. 

 

8/10  Så gör man grafik Frans Olof Brunzell

Tid: 30 min

Beskrivning: Filmen inleds med kort konsthistorisk översikt om de stora grafiska mästarna och en jämförelse mellan originalgrafik och reproduktion. Huvudvikten ligger dock vid de hantverkliga grafiska metoderna. Vi får på ett åskådligt sätt se hur träsnitt, trägravyr, kopparstick, torrnål, linjeetsning, akvatintetsning, litografi och serigrafi kommer till. Många människor har grafik på sina väggar men vet inte mycket om hur den framställs och hur den skiljer sig från reproduktioner. Den här filmen ger kunskaper om det. Filmen är gjord under medverkan av elever och lärare vid Grafikskolan, Konsthögskolan Stockholm.

22/11  Jägaren, villebrådet och det friska vattnet.

Tid: 18 min

och  Om Leander Engström  och Sigrid Hjertén, målarinna 

Tid: 9 min

2019

24/1  Gustave Courbet

av Göran Grunér 

Tid: 18 min

Beskrivning: Gustave Courbet tillhör giganterna i konsthistorien med sin imponerande bredd och brobyggare mellan den stora europeiska måleritraditionen och modernismen som vi först möter den hos impressionisterna.

 

 Egron Lundgren 1815-1875: målaren och resenären . 

av Göran Grunér

Tid: 20 min

Beskrivning: I slutet av 1850-talet skakades Indien, brittiska imperiets kronjuvel, av Sepoyupproret. Konflikten ledde till genombrott för modern journalistik. Tidningarna skickade ut reportrar och konstnärer för att rapportera om krigshändelserna. Svensken Egron Lundgren var en av dem.

21/2  Pojken som inte fick måla. Erling Johansson. 

av Maj Wechselmann

Beskrivning: Erling Johansson heter en av våra mest berömda målare internationellt. Han föddes i Lappland 1934 i en laestadiansk familj mitt ute på vischan. I denna nybyggarby var det förbjudet att måla, sjunga, lyssna på musik. Erling kom så småningom in på Kungliga Akademin för de fria Konsterna och fick medalj efter medalj, offentliga utsmyckningar växlade med stora internationella utställningar och Erling skapade också två filmer som fick några av de högsta internationella priserna. I de animerade filmerna Expulsiv och Anima Mundi gör han upp med sin barndom, de finns bitvis med i denna film.

21/3 Konst. Pierre Stahre

Tid: 45 min

Beskrivning: En annorlunda konstfilm som inte är en konstfilm utan som tar sig friheten att förstärka och fabulera fritt utefter verklighetsunderlaget. En film som står på konstnärernas sida. Med Marie- Louise Ekman, John-E Fransén, Carsten Regild, Rolf Börjlind & Bruno K Öijer. Kommentarer av Folke Edwards

 

25/3 Gränsens position. Rune Hagberg

Tid: 58 min

Beskrivning: Dokumentärfilm om och kring Rune Hagbergs tankar och verk inspelad under åren 2003-2005. I filmen medverkar bl a Thomas Millroth/Signums svenska konsthistoria, Cecilia Nelson/Lunds Konsthall, Torgny Åström/Kulturjournalist och Thomas Wallner/Curator.