1978 startade bankdirektör Olle Storsten Galleri Oden i Sandviken. På hans initiativ bildades också
Galleri Odens Vänner, vilket var en stödförening till galleriet.

Ur denna stödförening bildades den 24 januari 1981 konstklubben Oden med rektor Folke J. Ledin
som ordförande. Olle Storsten ingick aldrig i styrelsen, men fungerade som konsult.

Klubbens mål är att

  • Främja konstintresset
  • Stödja, i första hand, regionens konstnärer
  • Stimulera och engagera människor för god konst
  • Under Konstens vecka visa verk av några av traktens konstnärer