Söderhamns Konstförening är en stor förening ( ung 450 medlemmar) och det innebär att dom oftast lyckas fylla en buss för att resan skall bli av.
Vi får anmäla oss till deras resor men vi hamnar alltid på en restlista vilket innebär att vi kan få plats bara när Söderhamn inte fyller bussen.
Anmälan skall göras till  kanslist@soderhamnskonstforening.se
Tips: ring kanslisten (Rita Sjögren ) på tel: 073-841 08 88 och hör om det finns plats.
Betalning skall ske senast när anmälningstiden går ut.